Obezite ve Psikoterapi

Obezite ve Psikoterapi

Obezite, günümüzde artan bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorun yalnızca bedensel boyutta kalmayıp, aynı zamanda psikolojik etkiler de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, obezite tedavisinde psikoterapi devreye girer ve önemli bir rol oynar. Obezitenin duygusal ve psikolojik yönlerini açığa çıkarır. Bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler kullanır. Yeme alışkanlıklarını ve beden algısını değiştirir. Psikoterapi, obezite […]